Choline

Choline komt in alle natuurlijke vetten voor zoals voornamelijk dierlijke voeding. De rijkste bronnen zijn eieren, lever en ander orgaanvlees, soja en vet vlees. Het gebruik van alcohol en een suikerrijke voeding hebben een negatief effect op de choline-waarden. Daarnaast hebben zwangere vrouwen een sterk verhoogde behoefte aan choline. Vegetariërs en veganisten zijn een risicogroep, ook mensen die vetarm eten. Tot slot zijn er veel mensen die genetische polymorfismen hebben, waardoor hun behoefte aan choline hoger is. Uiteindelijk komen maar weinig mensen aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid choline.
Solgar vitamins - Choline - 350 mg - 100 capsules
Vitaminstore

Toepassingen:
 • Werkt cholesterol verlagend
 • Bevordert de overdracht van zenuw-spierimpulsen.
 • Verbetert het geheugen en leervermogen.
 • Bevordert de slaap.
 • Is nodig voor het goed functioneren van lever, nieren en zenuwen. Helpt de lever bij het elimineren van giftige stoffen.
 • Vermindert de activiteit van oestrogeen, wat menstruele krampen verlicht en de kans op met oestrogeen verband houdende borstknobbeltjes  en borstkanker vermindert
 • Vergroot de synthese van hormonen, 
 • Helpt bij de behandeling tegen de ziekte van Alzheimer.
 • Vermindert de symptomen van astma.
 • Bij een onvoldoende inname van choline tijdens de zwangerschap, net als een tekort aan foliumzuur, vergroot de kans aanmerkelijk op het ontstaan van neurale buisdefecten en bijvoorbeeld een groef in de bovenlip (hazenlip). Tekort aan choline tijdens de zwangerschap kan een negatieve invloed hebben op het geheugen van het kind na de geboorte en kan het hartafwijkingen veroorzaken. Extra toediening van choline rondom en tijdens de zwangerschap kan belangrijke langetermijneffecten hebben op geheugen, leervermogen en aandachtsvermogen van pasgeborenen.
 • Vermindert het risico op overlijden ten gevolge van hart- en vaatziekten. Doordat choline ontstekingen en andere risicofactoren van hart- en vaatziekten doet afnemen.

Dosering:
De aanbevolen hoeveelheid van choline:
Vrouwen boven de 18 jaar 425 mg per dag.
Zwangere vrouwen 450 mg per dag.
Vrouwen die borstvoeding geven 550 mg per dag.
Mannen ouder zijn dan 18 jaar tussen de 400 en 3500 mg per dag.
Doseringen van choline tussen de 500 mg tot 20 gram zijn 1 tot 3 x per dag gebruikt om astma, hersenschade en schizofrenie te behandelen. Doseringen tussen de 15 mg en 8,5 gram zijn gedurende 24 weken gebruikt om het geheugen en fysiek uithoudingsvermogen te verbeteren, alsmede ter preventie van leverstoornissen.

Synergisme:
Dankzij zijn stimulerende effect op de hersenfunctie vormt choline een goede synergistische combinatie met DHA en andere omega-3-vetzuren. Op het gebied van de homocysteïnestofwisseling gaat choline een goede samenwerking aan met de vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur. Ook SAMe kan hier uitkomst bieden.

Waarschuwing:
Bij mensen met de zeldzame stofwisselingsziekte trimethylaminuria kan het gebruik van choline een sterke visachtige lichaamsgeur veroorzaken. Choline wordt als veilig beschouwd en wordt over het algemeen goed verdragen. Gebruik van choline dient vermeden te worden indien men overgevoelig of allergisch is voor choline, lecithine, fosfatidylcholine of producten die deze substanties bevatten.

Werking:
Choline is een essentiële voedingsstof die meestal wordt ingedeeld bij het vitamine B-complex. Het wordt ook wel een halfvitamine genoemd, omdat choline in geringe mate door het lichaam kan worden aangemaakt, maar de productie bij de meeste mensen niet toereikend is. Opname uit de voeding is dus in veel gevallen essentieel. Choline komt in alle natuurlijke vetten voor en is alomtegenwoordig in, voornamelijk dierlijke, voeding. De rijkste bronnen zijn eieren, lever en ander orgaanvlees, soja en vet vlees. Desondanks zijn deficiënties niet ongebruikelijk. Een reden hiervoor is bijvoorbeeld dat veel mensen in een poging hun gewicht te beheersen afzien van de consumptie van voedingsmiddelen die rijk zijn aan natuurlijke vetten. Het gebruik van alcohol en een suikerrijke voeding hebben bovendien een negatief effect op de cholinewaarden. Daarnaast hebben zwangere vrouwen een sterk verhoogde behoefte aan choline. Ook bij voeding die slechts in beperkte mate methylgroepen levert, kunnen choline en zijn metabolieten essentieel zijn. In dit verband zijn bijvoorbeeld vegetariërs en veganisten een risicogroep. Tot slot zijn er veel mensen die genetische polymorfismen hebben, waardoor hun behoefte aan choline hoger is. Al met al komt slechts een fractie van de mensen aan zijn dagelijks aanbevolen hoeveelheid choline. Dit heeft zijn weerslag op de gezondheid. In chemisch opzicht is choline een ammoniumzout waaraan drie methylgroepen zijn te onderscheiden. Deze methylgroepen spelen een belangrijke rol in de methioninestofwisseling. Choline is in alle weefsels aanwezig als essentieel onderdeel van fosfolipiden. Het lichaam slaat het niet op in één bepaald weefsel maar het komt in relatief hoge concentraties voor in essentiële organen zoals hersenen, lever en nieren. De placenta van zwangere vrouwen is een andere plek waar veel choline wordt opgeslagen. Hier heeft het vooral de vormen fosfatidylcholine en sphingomyeline, stoffen die belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling van de foetus. Choline en zijn metabolieten hebben een hoofdfunctie in onder andere de volgende fysiologische processen: Structurele integriteit en signaalfunctie van celmembranen: Choline vormt een onderdeel van fosfatidylcholine, een belangrijk structureel onderdeel van het biologische membraan. Het is een voorloper van ceramide, dat een rol speelt bij het transport van zenuwimpulsen door de celmembraan heen. Fosfatidylcholine is bovendien essentieel voor het transport van vet en cholesterol in de vorm van VLDL (Very Low Density Lipoprotein) vanuit de lever. Het lichaam gebruikt choline om lecithine aan te maken, een emulgator die een vetregulerende werking heeft en tegengaat dat cholesterol zich in de aderen vastzet. Cholinergische neurotransmissie: Choline is een precursor van de neurotransmitter acetylcholine. Het versnelt de aanmaak en vrijmaking van acetylcholine in de zenuwcellen. In het perifere zenuwstelsel activeert acetylcholine de spieren, terwijl het ook de belangrijkste neurotransmitter is binnen het parasympatisch zenuwstelsel, het systeem dat ervoor zorgt dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen. Het stimuleert de spijsvertering alsmede de aanmaak van glycogeen, waarin overtollig glucose uit het bloed wordt opgeslagen. Daarnaast vervult acetylcholine een belangrijke functie bij leerprestaties, kortetermijngeheugen, opwinding en het beloningssysteem in de hersenen. Bron van methylgroepen: Choline is een belangrijke bron van methylgroepen, voornamelijk in de vorm van zijn metaboliet betaïne. Samen met folaat en cobalamine is het een belangrijk co-enzym voor de hermethylering van homocysteïne tot methionine in de methioninecyclus. Homocysteïne is een in hoge concentraties giftig stofwisselingsproduct van het aminozuur methionine. Een verhoogd homocysteïnegehalte is slecht voor hart en bloedvaten, hersenen, gewrichten en botten. Ook wordt het geassocieerd met beroertes. Daarnaast is methylatie cruciaal voor het aan- en uitschakelen van genen, voor de overdracht van boodschappen tussen cellen en de regeneratie van zenuwen. Astma Er bestaat goed wetenschappelijk bewijs dat choline, in combinatie met reguliere astmamedicatie, de ernst en duur van astmasymptomen verder vermindert dan mogelijk is met medicatie alleen. Hierdoor kan er mogelijk minder van het desbetreffende astmamedicijn worden voorgeschreven. Daarbij zouden hogere adjuvante doseringen choline meer effect hebben dan lagere. Perinataal Het is buitengewoon belangrijk dat zwangere vrouwen voldoende choline binnenkrijgen. De Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) eist zelfs dat choline wordt toegevoegd aan zuigelingenvoeding die niet gemaakt is van koemelk. Reden is dat onvoldoende inname van choline tijdens de zwangerschap, net als een tekort aan foliumzuur, de kans aanmerkelijk vergroot op het ontstaan van neurale buisdefecten en bijvoorbeeld een groef in de bovenlip (hazenlip). Bovendien kan een tekort een negatieve invloed hebben op het geheugen van het kind na de geboorte, en kan het hartafwijkingen veroorzaken. Extra toediening van choline rondom en tijdens de zwangerschap kan belangrijke langetermijneffecten hebben op geheugen, leervermogen en aandachtsvermogen van pasgeborenen. Cholesterol Wanneer er zich onvoldoende fosfatidylcholine in de lever bevindt, worden vet en cholesterol niet afgevoerd, waardoor ze opstapelen in de lever. Een tekort aan choline kan dus leiden tot leververvetting en leverschade. Met methotrexaat samenhangende niet-alcoholische leververvetting kan zelfs worden omgekeerd door toediening van choline. Methotrexaat is een onderdrukker van het afweersysteem en ontstekingsremmer die bijvoorbeeld wordt ingezet bij reuma, multiple sclerose, de ziekte van Crohn en astma. Als ‘biotransformator’ is de lever het belangrijkste methyleringsorgaan. Uit onderzoek van choline-expert professor Zeisel blijkt dat methyldonoren zoals choline een belangrijke invloed hebben op de methylering van genen die voor leververvetting en -fibrose kunnen zorgen. Of deze ziektebeelden tot uiting komen, is deels afhankelijk van het ‘aan- of uitzetten’ van de genen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Dit epigenetische mechanisme van choline speelt daarmee een wezenlijke rol bij het voorkomen van leververvetting en -fibrose. Hersenatrofie en alzheimer Er wordt aangenomen dat voldoende hoge concentraties van choline de hersenen beschermen tegen leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang en bepaalde vormen van dementie, waaronder alzheimer. De reden is mogelijk dat voldoende hoge doseringen choline neuronen, hersenvolume en neuronale transmissies kunnen bewaren. In een dubbelblinde studie werden patiënten met een vroeg stadium van dementie van het alzheimertype gedurende zes maanden met 25 gram/d fosfatidylcholine behandeld. Daarbij werden bescheiden verbeteringen gezien vergeleken met placebo op diverse geheugentests. Het behoud van neurologische paden die gerelateerd zijn aan geheugen spelen mogelijk een rol bij de preventie van negatieve veranderingen in de fysieke vorm van de hersenen die tot alzheimer leiden. Diverse onderzoeken wijzen uit dat farmacologische hoeveelheden choline klinisch effectief kunnen zijn bij ouderen met cognitieve problemen, slecht geheugen en alzheimer in een vroeg stadium. Tevens blijkt uit onderzoek dat bij deze groep betere geheugenprestaties (visueel en verbaal) gerelateerd zijn aan een hogere inname van choline. Witte stof hyperintensiteiten (WMH’s) komen voor bij 90 procent van alle personen met vasculaire dementie en alzheimer. Vasculaire dementie wordt gekenmerkt door het afsterven van hersengebieden ten gevolge van een verstoorde bloedtoevoer. Uit onderzoek is gebleken dat personen met een hoger gehalte aan WMH’s een significant slechtere cognitieve functie en meer hersenatrofie hebben. Onderzoek heeft aangetoond dat er een omgekeerde relatie bestaat tussen choline-inname en het volume van WMH’s: hoe meer choline werd ingenomen, hoe kleiner het volume WMH’s. Hart- en vaatziekten Een verhoging van onstekingsmarkers in het bloedserum is één van de belangrijkste risicofactoren voor de ontwikkeling van atherosclerose en hart- en vaatziekten. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen langdurige inname van choline en een verminderd risico op overlijden ten gevolge van hart- en vaatziekten. De achterliggende reden is dat choline ontstekingen en andere risicofactoren van hart- en vaatziekten doet afnemen. Tardieve dyskinesie Tardieve dyskinesie komt vooral voor bij patiënten die gedurende langere tijd met antipsychotica behandeld zijn. Het is een bewegingsstoornis waarbij onvrijwillige bewegingen optreden van onder andere tong, lippen, gezicht en de romp. De oorzaak ligt in een verstoring van de neurotransmissie op het niveau van de cholinergische interneuronen in het striatum, een gebied in de grote hersenen. De bekendste functie van het striatum is de rol in het plannen en moduleren van beweging. Hoge doses choline (meerdere grammen) worden gebruikt om cholineniveaus in de hersenen boven normale waardes te krijgen, wat de aanmaak van acetylcholine in de zenuwuiteinden bevordert. Hierdoor nemen de symptomen van dyskinesie af. Choline, maar ook andere vitaminen en antioxidanten, worden daarom tegenwoordig vaker als adjuvante therapie ingezet bij behandeling met antipsychotica van bijvoorbeeld psychose en schizofrenie. Bipolaire stoornis Er is beperkt bewijs dat patiënten met bipolaire stoornis en snel wisselende stemmingen baat hebben bij toediening van choline.

Zwangerschap zwangerschapsmisselijkheid

Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij de zwangerschap:
 • Choline is in voldoende hoeveelheid nodig tijdens en voor de geboorte voor de vorming en rijping van hersenen en zenuwstelsel. Een choline tekort tijdens de zwangerschap vergroot de kans op neuraalbuisdefecten, hazenlip en aangeboren hartafwijkingen.
 • Foliumzuur de behoefte tijdens de zwangerschap is verhoogd, vermindert de kans op een neuraalbuisafwijking (is een afwijking van het centrale zenuwstelsel, een ontwikkelingsstoornis bij pasgeborenen).
 • IJzer vermindert de kans op bloedarmoede, vermoeidheid en laag geboortegewicht.
 • Magnesium verminderen de symptomen van stuipen of toevallen tijdens zwangerschap, doordat magnesium direct en indirect vaatverwijding in onder andere de hersenen en baarmoeder veroorzaakt. Bovendien helpt magnesium premature weeën en vroeggeboorte te voorkomen. Magnesiumtekort wordt in verband gebracht met spierzwakte bij baby’s.
 • Omega 3 vetzuren (EPA en DHA) verminderen de kans op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht, DHA draagt bij aan de ontwikkeling van de hersenen.
 • Probiotica vermindert de kans op het ontwikkelen van atopisch eczeem bij het kind en vermindert de kans op constipatie tijdens de zwangerschap.
 • Vitamine B6 en vitamine B12 vitamine B6 vermindert de kans op zwangerschapsmisselijkheid. Vitamine B6 samen met vitamine B12 is belangrijk voor de ontwikkeling van het embryo en als preventie van neuraalbuisdefecten.
Plantenextracten die ondersteunend werken bij de zwangerschap:
 • Gember vermindert misselijkheid en/of overgeven, verhoogt de beweeglijkheid van de darmen, beschermt het maagdarmslijmvlies en absorbeert toxines en zuren.  Bij inname van gember kan men de klachten van reisziekte, zwangerschapsmisselijkheid en postoperatieve misselijkheid bij gynaecologische ingrepen sterk doen afnamen. Gember is een preventief middel bij misselijkheid en overgeven.
 • Munt werkt krampwerend op de gladde spieren van het maag- en darmstelsel, werkt ontspannend op de maag, galwegen en op de darmen. Munt is een geliefde plant om in te zetten bij misselijkheid (ook zwangerschapsmisselijkheid).
De ene vrouw met een kinderwens wordt direct zwanger, de ander na enkele maanden en 1 op de 10 paren moeten een jaar of langer wachten. De meeste baby's worden halverwege de menstruatiecyclus verwekt, na geslachtsgemeenschap kort voor of na de eisprong (ovulatie). Zodra een eicel door een zaadcel is bevrucht, nestelt de eicel zich in de baarmoederwand en ontwikkelt zich een embryo. Als de eerste menstruatie uitblijft, is het embryo ongeveer 2 weken oud en begint het hartje al te kloppen. 12 weken na de bevruchting is het herkenbaar als menselijke gedaante en zijn alle organen gevormd. De geboorte vind gemiddeld 40 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie plaats, maar elke zwangerschapsduur tussen 38 en 42 weken is normaal. De meeste zwangerschappen verlopen goed, maar de gezondheid van zwangere vrouw en haar baby dient regelmatig door een deskundige te worden gecontroleerd.

Zwangerschapsmisselijkheid:
Misselijkheid in het begin van de zwangerschap wordt veroorzaakt door een verhoogde hormoonproductie. Deze zwangerschapsmisselijkheid kan op elk moment optreden en is vaak het eerste signaal van de bestaande zwangerschap. De klachten verdwijnen meestal na de eerste 3 maanden van de zwangerschap, maar in sommige gevallen houdt de misselijkheid tot de bevalling aan.

Zie ook:
Baarmoeder (herstellen na de bevalling)
Bevalling
Endometriose
Misselijkheid en braken
Onvruchtbaarheid
Striemen
Vaginale candida-infectie

Alzheimer

Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij Alzheimer:
 • Acetyl-L-carnitine (ALC) verschillende studies hebben de werkzaamheid van ALC aangetoond bij het verbeteren van het verstandelijk vermogen bij dementie van het Alzheimer-type evenals bij lichte dementie. Deze studies duurden meestal 3 tot 6 maanden, de gebruikte doses varieerden van 1 tot 3 gram per dag. De belangrijkste verbeteringen waren te zien bij ruimtelijke oriëntatie, korte-termijngeheugen, aandacht en verbale vermogens. Bij gebruik gedurende langere tijd (een jaar) was ook een verbetering te zien van het lange-termijngeheugen. ALC is het meest effectief in de vroege stadia van de ziekte.
 • Alfaliponzuur is één van de weinige antioxidanten die zeer gemakkelijk de bloed-hersenbarrière kan passeren. Vanwege de zware-metalen chelerende werking van alfa-liponzuur kan het daarnaast ook zijn dat alfa-liponzuur een toxische stressfactor voor de zenuwen wegneemt. Een tekortschietende antioxidantdefensie door glutathiondeficiëntie blijkt een belangrijke rol te spelen in de ziekte van Parkinson evenals een aantal andere belangrijke neurodegeneratieve aandoeningen (zoals de ziekte van Alzheimer). De ernst van de ziekte blijkt in sterke mate samen te hangen met de mate van glutathiondeficiëntie.
 • Glutathion verhoogde oxidatieve stress en een tekortschietend glutathionsysteem speelt een rol bij verschillende neurologische aandoeningen, zoals bij de ziekte van Alzheimer. Zo heeft toediening van glutathionprecursors een gunstig effect bij de ziekte van Alzheimer.
 • L-carnosine ophoping van bèta-amyloïd in hersenweefsel is een bepalende factor bij de ziekte van Alzheimer. In vitro experimenten bleek behandeling met carnosine in staat om de celschade door bèta-amyloïd gedeeltelijk of soms zelf geheel terug te dringen. Carnosine blokkeert en inactiveert bèta-amyloïd en beschermt het zenuwweefsel zo tegen ziekten als dementie. Volgens de onderzoekers komt de beschermende werking van carnosine door de antioxidatieve en anti-glycosylerings-eigenschappen.
Plantenextracten die ondersteunend helpen bij Alzheimer:
 • Bacopa stimuleert het geheugen, creativiteit, motivatie, verwerking van informatie in de hersenen en de gezondheid van de hersenen. Bacopa kan ondersteunend helpen en afremmen bij de ziekte van alzheimer.
 • Ginkgo biloba verbetert de hersendoorbloeding, als er nog geen uitgesproken necrose (afsterven) van zenuwweefsel is kan ginkgo de beginfase van vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer of van mengvormen van beide afremmen.
 • Huperzia serrata bezit een plantenextract huperzine A, kan gemakkelijk door de hersen-bloedbarrière dringen. Huperzine A zorgt ervoor dat acetylcholine (neurotransmitter) wordt aangemaakt. Deze neurotransmitter speelt een essentiële rol in het uitvoeren van mentale vaardigheden en kan dementie en de ziekte van Alzheimer helpen voorkomen.
 • Maagdenpalm verwijdt de hersenbloedvaten, verhoogt de hersendoorbloeding, verbetert de functie van hersencellen en verbetert de werking van neurotransmitters. Maagdenpalm kan hierdoor de ziekte van Alzheimer afremmen en helpen te voorkomen.
De ziekte van Alzheimer is een chronische neurologische aandoening, waarbij het intellectueel vermogen langzaam aftakelt. De beginfase wordt gekenmerkt met lichte desoriëntatie en geheugenverlies, dat uiteindelijk evolueert naar onrust, verwardheid en tenslotte hulploosheid. De ziekte van Alzheimer duikt meestal op na 65 jaar (ze treft 2 à 6 % van de personen na 65 jaar en 15 à 20 % van de bejaarden ouder dan 80 jaar). Als gevolg van de toename van de levensverwachting wordt deze ziekte een sociaal probleem aangezien opvang voor de verzorging van de ziekten onvoldoende aanwezig is. Bovendien hebben de die dicht bij de patiënt staan meestal onvoldoende kennis hoe ze met een demente persoon moeten omgaan.

Oorzaken:
De oorzaken zou kunnen liggen in een neurochemische (disbalans van chemicaliën in de hersenen! tot genetische, immunologische, virale, vasculaire of toxische oorsprong. Daardoor worden hersencellen vernietigd en de boodschappen worden niet meer goed overgebracht van de ene naar de andere cel. Van bepaalde levensomstandigheden is al aangetoond dat het co-factoren zijn bij de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Hiertoe behoort het sociaal niveau, maar ook de toegang tot zorgverstrekking voor en vlak na de geboorte. Het ontbreken van intellectuele prikkels zou eveneens een aandeel hebben in het ontstaan van de ziekte.

Dementie:
Dementie betekent in de medische wereld een vertraging van de intellectuele capaciteiten, veroorzaakt door een beschadiging van de hersencellen. Er is een onderscheid tussen: sympromatische dementie, die vaak samenhangt met cerebrale congestie, ze komt vaak voort uit neurologische of hormonale ziekten, een intoxicatie of een infectie (multi-infarct of vasculaire dementie) en degeneratieve dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer.

Zie ook:
Artrose
Concentratiestoornissen
Geheugenproblemen
Immuunsysteem
Infecties (ontstekingen)
Multiple sclerose
Ziekte van Parkinson

Slechte vertering van lipiden (vetten)

Natuurlijke middelen die ondersteunend helpen bij een te veel aan lipiden in het bloed:
Lipide is een term voor vet, vettige bestanddelen in het bloed die het lichaam nodig heeft als energiebron (triglyceriden) of als bouwstof voor lichaamscellen en hormonen (cholesterol). Zonder lipiden kan het lichaam niet goed functioneren. Maar teveel is schadelijk.

Een te hoog bloedvetgehalte is meestal het gevolg van te veel cholesterol (hypercholesterolemie). Ook een teveel aan triglyceriden (hypertriglyceridemie) komt voor. Triglyceriden komen voornamelijk uit het vet in de voeding. Het meeste cholesterol maakt het lichaam zelf in de lever, een klein gedeelte neemt het rechtstreeks op uit de voeding.

Vetten lossen niet op in water, ook vetten en cholesterol in het bloed niet. Ze worden daarom verpakt in bolletjes, omgeven door een laagje eiwit en zo door het bloed vervoerd. We kennen verschillende soorten vet-eiwit bolletjes (lipoproteïnen), die onderling in samenstelling en functie verschillen. Twee belangrijke lipoproteïnen zijn LDL en HDL.

Een te hoog bloedvetgehalte is meestal het gevolg van te veel cholesterol (hypercholesterolemie). Ook een teveel aan triglyceriden (hypertriglyceridemie) komt voor. Een verhoogde hoeveelheid lipiden vergroot de kans op hart- en vaatziekten.


Zie ook:
Acrocyanose
Aderverkalking
Beroerte
Bloedsomloop problemen
Cholesterol
Etalagebenen
Hartinfarct
Hartkramp
Hart- en vaatziekten
Hartzwakte
Hoge bloeddruk
Leverontsteking
Longembolie
Metabool syndroom
Trombose (bloedvatverstopping)

Verhoogde doorlaatbaarheid van de darm (lekkende darm)

Voedselsupplementen die ondersteunend werken bij een lekkende darm:
 • L-Glutamine kan worden ingezet bij verhoogde doordringbaarheid en ontstekingsziekten van de darmen. De darm moet voedingsstoffen op kunnen nemen maar ook veel belastende stoffen en microben kunnen weren. L-lutamine speelt hierbij een belangrijke rol omdat het de darmbarrière versterkt. L-glutamine is belangrijk voor de heropbouw van de sneldelende cellen van het darmepitheel (beschermende laag van het slijmvlies), met name in de dunne darm. Deze cellen worden elke 3 tot 4 dagen volledig vernieuwd. 40 % van het totale glutamine verbruik vindt plaats in de darmen. Bij een glutamine tekort kunnen de darmepitheelcellen verminderen, wat niet alleen leidt tot een verminderde absorptie van nutriënten, maar ook tot een mogelijk verhoogde doordringbaarheid van het darmepitheel. L-glutamine voorkomt lekkende darmen door ontstekingen van het slijmvlies, voorkomt littekenvorming in de darmen, littekenweefsel is een onomkeerbaar gevolg van de darmontstekingen en kan leiden tot vernauwingen en functieverlies van de darm.
 • Probiotica bevordert een gezonde darmflora, een niet-evenwichtige darmflora door een voedselallergie kan bijdragen aan een verhoogde doorlaatbaarheid van de darmwand. Deze doorlaatbaarheid wordt in verband gebracht met een groot aantal ziektebeelden, waaronder voedselovergevoeligheid, voedselallergie en overbelasting van de lever.
Behalve wanneer eiwitten onvoldoende afgebroken worden (zie onder), kan ook een verhoogde doorlaatbaarheid van de darm (lekkende darm of ook leaky gut genoemd) er de oorzaak van zijn dat meer giftige peptiden en andere ongewenste stoffen in het bloed (en tenslotte ook in de hersenen i.v.m. peptiden) terechtkomen.

Een verhoogde doorlaatbaarheid kan o.a. veroorzaakt worden door:

 • Een verstoorde darmflora (o.a. door schimmelinfectie, zoals met candida albicans).
 • Bepaalde geneesmiddelen, bv. NSAI's (aspirine) en antibiotica.
 • Voedselintoleranties (vooral gluten , melk en eieren).
 • Problemen met maagzuur en pepsine (enzym dat eiwitten in de maag splitst in peptiden), pepsine kan niet vrijkomen als de pH onvoldoende zuur is.
 • Te lage PH in de darm.
 • Opioïde peptiden toxititeit.
 • Coeliakie (glutenallergie).
 • Onvoldoende sulfatie van de eiwitten van de darmwand door een tekort aan zwavel in de voeding of door een deficiëntie in het fenyl sulphur transferase (PST) enzymsysteem (neurotransmitters, steroïde, bepaalde geneesmiddelen en vele xenobiotica en fenolverbindingen worden primair via deze sulfatie-route ontgiftigd. Gewoonlijk vindt voldoende sulfatie van de eiwitten aan de oppervlakte van de darmwand plaats, waardoor een ononderbroken beschermende laag over de darmwand gevormd wordt. Wanneer de sulfatie van de eiwitten onvoldoende plaats kan vinden, gaan deze klonteren en wordt de beschermende laag onderbroken. Hierdoor wordt de doorlaatbaarheid van de darmwand verhoogd.Teveel proteaseremmers in voeding (bv. soja).
 • Onvoldoende eiwitsplitsende enzymen (DPP-IV enzym, protease): in tegenstelling tot wat lang gedacht is, is het normaal dat ook niet volledig gesplitste peptiden de darmwand in beperkte mate passeren. Wanneer de eiwitten/peptiden in het maagdarmkanaal onvoldoende afgebroken worden, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende eiwitsplitsendeenzymen aanwezig zijn voor hun afbraak, is de concentratie aan peptiden in het maag- darmkanaal verhoogd. Hierdoor zullen meer peptiden er in slagen de darmwand en vervolgens ook de bloed-hersen barrière te passeren, wat tot allergische klachten en/of de eerder beschreven toxische klachten kan leiden. Een van de naar voren gebrachte theorieën is dat (een deel van de) autisten en AD(H)D'ers, maar ook bij CVS/ME en MCT een (erfelijk bepaalde) verminderde eiwitafbraak heeft.
 • Verhoogde IAG (een abnormale metaboliet van het aminozuur tryptofaan): deze verhoging zou veroorzaakt kunnen worden door insecticiden met een organo fosforus basis. Een voorloper van IAG (Indolyl Acrylic Acid), kan hierdoor ingebed worden in de vetten van membranen (waaronder van de darm en de bloed-hersen barrière) waardoor de doorlaatbaarheid van deze membranen (voor peptiden) wordt verhoogd. Een tweede oorzaak van een verhoogde IAG kan gevonden worden doordat de stofwisseling van tryptofaan is verstoord (tryptofaan is de voorloper van 5HTP die op zijn beurt de voorloper is van serotonine). Zo zouden onder bepaalde (abnormale) omstandigheden door bepaalde darmbacteriën tryptofaan omgezet kunnen worden in indolpropionic zuur.
Onvolledige eiwitvertering, aminozuren en hun rottingsmetabolieten:
Bij een onvolledige vertering van eiwitten kunnen rottingsmetabolieten ontstaan. Voorbeelden van eiwitrottingmetabolieten en klachten die ze kunnen geven zijn:
 • Tyrosine: wordt omgezet in Tyramine (fenol): vermoeidheid, hoofdpijn.
 • Cysteïne: wordt omgezet in mercaptaan: vermoeidheid, afbraak bindweefsel, slijmvliesklachten, slechte adem.
 • Fenylalanine: wordt omgezet in cresol: vermoeidheid, gedragsveranderingen.
 • Histidine: wordt omgezet in histamine: vermoeidheid, gedragsveranderingen, jeuk, allergie.
 • Arginine: wordt omgezet in agmatine: vermoeidheid, hartritme klachten, gedragsveranderingen, stoornissen in de HPA as.
 • Ornithine: wordt omgezet in Putrescine: vermoeidheid, afbraak bindweefsel, slechte adem.
 • Lysine: wordt omgezet in Cadaverine: vermoeidheid, slechte adem, afbraak bindweefsel.
 • Tryptofaan: wordt omgezet in Indolen, escatol: vermoeidheid, hoofdpijn, keelpijn, hooikoorts, loopneus, astma, branderige ogen.
Zie ook:
Allergie

Verkoudheid

Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij een verkoudheid:
 • Glutathion virussen verplaatsen zich in het lichaam in een beschermde capsule van eiwitten, als virussen de bestemming hebben bereikt in het lichaam, wordt de capsule vernietigt en komen de virussen vrij. Glutathion onderdrukt het kapotgaan van de capsules. De longen hebben de grootste behoefte aan glutathion. Daarom zou bij iedere luchtwegaandoening de mogelijkheid op glutathion tekorten overwogen moeten worden. Glutathion voorkomt dat overmatige slijmvorming optreedt, daarom is de opbouw van slijm in de luchtwegen vaak een vroeg stadium van glutathion tekort. Tekort aan glutathion wordt in verband gebracht met verschillende luchtwegaandoeningen en longbeschadiging.
 • NAC (N-Acetyl-L-cysteïne) wordt gegeven bij bronchitis, cystische fibrose, astma, sinusitis en longontsteking. Het helpt om slijm af te breken, waardoor het gemakkelijker kan worden opgehoest. NAC splitst de zwavelbruggen van in het slijm in aparte sulfhydrylgroepen, waardoor kleinere moleculen ontstaan.
 • OPC (Oligomere Proantho Cyanidines) is een bijzondere vorm van de bioflavonoïden. Speelt een rol in diverse orgaansystemen, zoals het immuunsysteem. OPC en vitamine C hebben een wederzijdse beschermende en stimulerende werking. De combinatie van deze ingrediënten biedt weerstandsverhoging tegen virussen en allergieën.
 • PEA (palmitoylethanolamide) is een ontstekingsremmende lichaamseigen stof, met een bewezen werkzaamheid tegen griep en verkoudheid. PEA normaliseert uit balans gebrachte biologische processen zoals chronische ontstekingen.
 • Vitamine C activeert het afweersysteem, vult de antioxidanten aan in het lichaam en versnelt herstel na ziekte. vitamine C is een essentiële vitamine en betrokken bij vrijwel alle ziektebeelden. Vitamine C kan toegepast worden bij het voorkomen en behandelen van verkoudheid, andere virale infecties en brochitis.
 • Zink in combinatie met vitamine C vermindert de duur van een gewone verkoudheid, zink speelt een belangrijke rol in het immuunsysteem.
Plantenextracten die ondersteunend werken bij een verkoudheid:
 • Canadese geelwortel het kruid heeft invloed op de slijmvliezen van het lichaam in zowel het ademhalingssysteem, het verteringsstelsel, de ogen en de urinewegen, evenals gezonde luchtwegen.
 • Echinacea verbetert de kwaliteit van de weerstand, voorkomt en behandeling van infecties aan de bovenste luchtwegen: verkoudheid, griep, neusverkoudheid, amandelontsteking, mondslijmvliesontsteking, tandvleesontsteking, strottenhoofdontsteking, middenoorontsteking, sinusitis, bronchitis, kinkhoest, chronische luchtwegeninfecties.
 • Kalmegh heeft weerstandsverhogende (immuunsysteem) werking, verlaagt koorts, heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Ideaal bij keelontsteking, verkoudheden, sinusitis.
 • Kattenklauw (Cat's claw) verhoogd de weerstand (helpt bij een verzwakt immuunsysteem), werkt antiviraal, antibacterieel, antigungaal (tegen virussen, bacteriën en schimmels). Een goed hulpmiddel bij keelontsteking, neusinfectie, oorontsteking, sinusitis en bronchitis.
 • Knoflook heeft een zeer brede antimicrobiële activiteit en is effectief tegen bacteriën, virussen, parasieten, gisten en schimmels waaronder Candida albicans. Helpt uitstekend bij parasitaire infecties van de luchtwegen zoals onder andere bij bronchitis, astma, verkoudheid, sinusitis, longontsteking en keelontsteking. Knoflook bevat de stof alliine, een belangrijk zwavelproduct voor ons lichaam. Omdat alliine zeer vluchtig is, gaat bij voedselbereiding helaas een groot deel van de gezonde kracht verloren. Goede knoflookpreparaten bevatten voornamelijk alliine.
 • Maitake verbetert de kwaliteit van de weerstand, werkt antiviraal, antibacterieel en ontstekingsremmend. Maitake kan ingezet worden bij een zwak immuunsysteem, infecties, verkoudheden, bronchitis, griep en herpes.
 • Niaouli olie is een sterk anti-infectieus en ontsmettend middel, werkt tegen virussen en bacteriën en antiparasitair (parasieten), werkt ondersteunend bij chronische bronchitis en sinusitis.
 • Pau d'arco remt en vernietigt diverse bacteriën, gisten, schimmels en virussen. Inzet bij bij diverse infectieziekten zoals griep en verkoudheid.
 • Pelargonium verbetert de immuniteit, werkt antiviraal en matig antibacterieel, helpt slijmen oplossen, beschermt het slijmvlies van de luchtwegen. Pelargonium werkt ondersteunend bij sinusitis omdat het bepaalde stoffen activeert van het immuunsysteem.
 • Tijm kan toegepast worden bij luchtweginfecties, bronchitis.
Verkoudheid wordt niet veroorzaakt door koud weer, tocht of door naar buiten te gaan met nat haar. Verkoudheid wordt veroorzaakt door virussen (zo'n 200 verschillende virusstammen). Rhinovirussen veroorzaken de meeste verkoudheidsziekten in de lente, zomer en het vroege najaar. De coronavirussen veroorzaken de meeste verkoudheidsziekten in de winter en vroege voorjaar. Al deze virussen verspreiden zich op dezelfde manier, namelijk door direct contact. Als iemand hoest of niest, ademt iemand anders het virus in. Het virus kan trouwen 3 uur buiten het lichaam in leven blijven op veel gebruikten voorwerpen zoals telefoons (gsm's), deurklinken, geld, enz. Als iemand het virus oploopt en in zijn/haar neus of ogen wrijft voordat men de handen heeft gewassen, heeft het virus zich in de slijmvliezen genesteld, waar het zich gaat vermenigvuldigen. Het immuunsysteem verzet zich tegen deze indringen met als gevolg een loopneus, niezen, hoofdpijn, hoesten en/of keelpijn.

Een verkoudheid is meestal na 1 week over, hardnekkige virusstammen kunnen zelfs 2 weken blijven hangen. De ernst van de klachten varieert sterk van mens tot mens. Het verkoudheidsvirus bezorgt ons naarmate we ouder worden steeds minder last. Dit dankzij de belangrijke rol van het immuunsysteem bij het bestrijden van verkoudheid. Kinderen worden gemiddeld 6 tot 8 x per jaar verkouden, volwassenen 2 tot 4 x per jaar en mensen boven de mensen ongeveer 1 x per jaar.


Zie ook:
Ademhalingsstoornissen
Amandelontsteking
Bloedneus
Bronchitis
Duizeligheid
Griep
Hoesten
Hoofdpijn
Immuunsysteem
Infecties (ontstekingen)
Kinkhoest
Koorts
Sinusitis

Transpiratie (overmatig zweten)

Plantenextracten die ondersteunend werken bij overmatig zweten:
 • Chinese jujube werkt in op het zenuwstelsel dat vooral kalmerend, angstdempende en slaapbevorderende eigenschappen heeft. Werkt ondersteunend bij slaapstoornissen gepaard met nachtzweten.
 • Hyssop remt de zweetafscheiding bij overdreven transpiratie.
 • Salie onderdrukt overmatig zweten.
 • Wilde yam helpt bij overgangsklachten zoals warmte opwellingen en nachtzweten.
Overmatig zweten kan beperkt zijn tot bepaalde plaatsen van het lichaam zoals oksels, handen, voeten, maar kan ook over het ganse lichaam voorkomen. Er zijn allerlei aandoeningen waar bij overmatige transpiratie voorkomen.

Oorzaken:
Oorzaken van een verhoogde zweetafscheiding zonder verdere aandoeningen zijn tot nu toe niet bekend.
 • Veel vrouwen hebben tijdens de menopauze een verhoogde afscheiding van transpiratievocht.
 • Een te sterk werkende schildklier en andere stoornissen van de hormoonhuishouding.
 • Vetzucht (neiging tot het overmatig ophopen van vet in het lichaam).
 • Medicijnen kunnen leiden tot overmatig zweten.
 • Psychische factoren zoals angst en nervositeit.

Stress

Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij stress:
 • GABA vermindert stress, remt overactieve neuronen in de hersenen, draagt bij aan een helder bewustzijnsniveau. Stress symptomen zoals hoofdpijn, geïrriteerdheid, concentratiestoornissen, hyperactiviteit, piekeren kunnen ontstaan door een slechte werking van GABA in de hersenen, waardoor er overactiviteit van de neurotransmitter glutamaat ontstaat. Door het verbeteren van de GABA-niveau wordt deze overactivatie geremd en treedt er een ontspannend effect op.
 • L-theanine extract uit groene thee verbetert het concentratievermogen, leervermogen en het geheugen. L-theanine zorgt voor een toename van het GABA-gehalte in de hersenen. GABA is een neurotransmitter dat zorgt voor een ontspannen gevoel. L-theanine verhoogt het dopaminegehalte in de hersenen, een neurotransmitter voor plezier en beloning, maar ook voor serotonine. Deze neurotransmitters worden in situaties van stress en overbelasting aanzienlijk aangetast.
 • L-Tryptofaan is een essentieel aminozuur dat echter niet rijkelijk is vertegenwoordigd in ons dagelijks voedsel. Het speelt een belangrijke rol bij de behandeling van slaapstoornissen, stress en depressies.
 • L-tyrosine heeft een anti-depressieve werking en kan met name van belang zijn voor mensen met een druk leven, stress of een hoge chemische belasting. Omgevingsstress gaat gepaard met verlaagde niveau van noradrenaline. L-tyrosine voorkomt een lage noradrenaline-niveau.
 • Magnesium een te lage inname van magnesium komt geregeld voor. Ook stress, diarree, braken en een te hoge suikerinname verlaagt het magnesiumgehalte. Magnesium is in staat de overgevoeligheid voor stress te voorkomen.
 • Vitamine B complex de gemeenschappelijke functies van de B-vitaminen zijn zeer belangrijk voor het functioneren van het zenuwstelsel en brengen verlichting aan gestreste en vermoeide mensen. Samen werken de B-vitaminen synergetisch en krachtigere dan als ze apart ingenomen worden. Ze zijn voor hun individuele taken sterk van elkaar afhankelijk, daarom is het veel beter vitamine B in een complex en in voldoende hoge dosering in te nemen.
 • Vitamine B5 mensen onder stress kunnen een tekort ontwikkelen aan vitamine B5.
 • Vitamine C is een enorm belangrijk vitamine dat een rol speelt bij vrijwel alle ziektebeelden. De gemiddelde behoefte aan vitamine C ligt volgens deskundigen tussen de 25 en 35 mg per kilogram lichaamsgewicht. Volwassenen hebben meer dan 2 gram vitamine C per dag nodig. In gevallen van ziekte of stress vreet het lichaam extra vitamine C. Een dosis van 1000 mg per dag is dan ook een minimum.
Plantenextracten die ondersteunend werken bij stress:
 • Amerikaans glidkruid versterkt de zenuwen, herstelt weefsels op het zenuwstelsel, werkt kalmerend, bevordert de slaap en vermindert angsten.
 • Citroenmelisse werkt kalmerend en ontspannend, slaapbevorderend, opbeurend en emotioneel stabiliserend.
 • Kamille werkt ontspannend, angstremmend, slaapbevorderend en mild kalmerend. Het bestanddeel apigenine uit kamille heeft een angstverminderende en kalmerende werking door de binding aan GABA-receptoren in de hersenen. Inname van Chamomilla recutita extract geeft een algeheel gevoel van ontspanning en welbehagen zonder beïnvloeding van het normale dagelijkse functioneren of de motorische coördinatie. Er bestaat geen risico op gewenning, noch op psychische of fysieke afhankelijkheid. Chamomilla recutita extract is geïndiceerd bij lichte tot matige slaapstoornissen en nachtmerries door onrust en nervositeit.
 • Kava kava werkt kalmerend, relaxerend zonder slaperig of suf te maken of het reactievermogen te verminderen, helpt bij matige depressie en vergroot het persoonlijk geluk.
 • Passiebloem werkt kalmerend op het centrale zenuwstelsel, pijnstillend en zenuwpijnstillend.
 • Valeriaan werkt kalmerend, angstwerend en vermindert overdreven werking van het zenuwstelsel.
Stress is een reactie van het lichaam op spanning. Iedereen die met belangrijke veranderingen of nieuwe taken te maken krijgt, zijn gevoeliger aan stress en psychische stoornissen. Stress zelf is niet slecht of gevaarlijk, het hoort bij het dagelijks leven en kan niet worden vermeden. Uitdagingen en veranderingen kleuren het leven, prikkelen de fantasie en zetten ons aan tot nieuwe prestaties, als we er tenminste op de juiste manier mee omgaan.

Het lichaam bereidt zich bliksemsnel voor op een topprestatie door extra brandstof (bijvoorbeeld suiker) en adrenaline beschikbaar te stellen. In noodsituaties kunt u alleen maar dankbaar zijn voor dit soort stressreacties. Wanneer de aangeboden brandstof echter niet voor een bijzondere lichamelijke of geestelijke prestatie wordt gebruikt, kan ze zich in de vorm van vet en cholesterol aan de wand van een bloedvat gaan hechten. De gelukkigste en meest succesvolle mensen, hebben geleerd goed op stress te reageren. Maar iemand die aan stress lijdt, slaagt er niet in zich aan de druk en de problemen aan te passen.

Stress kan vele oorzaken hebben, ze kan het gevolg zijn van geestelijke of emotionele factoren, maar ook de omgeving of de omstandigheden kunnen tot stress leiden. Op den duur kan stress tot ernstige geestelijke en lichamelijke schade leiden.


Zie ook:
Angst
Bijnieren (slecht werkende)
Burn-out
Concentratiestoornissen
Depressie
Dopamine
Geheugenproblemen
Hartritmestoornissen
Hyperventilatie
Maag-darmkrampen
Maagpijn
Metabool syndroom
Migraine
Nervositeit
Ontgiften
Oorsuizen
Psoriasis
Serotonine
Slaapproblemen
Spijsverteringsproblemen
Testosteron (te weinig)
Vermoeidheid

Serotonine

Voedingssupplementen die de serotonine-spiegel op een natuurlijke manier verhogen:
 • L-theanine verhoogt de dopaminespiegel en serotoninespiegel in de hersenen. Beide neurotransmitters worden in situaties van stress en overbelasting aanzienlijk aangetast.
 • L-tryptofaan speelt een belangrijke rol bij serotoninespiegels in de hersenen.
 • 5-HTP verhoogt, als directe precursor van serotonine, de hoeveelheid serotonine in de hersenen. In tegenstelling tot veel van de genoemde medicijnen gaat dat vrijwel zonder bijwerkingen. 5-HTP is veel effectiever dan tryptofaan voor de synthese van serotonine. 5-HTP wordt veel beter geabsorbeerd dan tryprofaan en wordt niet geremd door andere aminozuren. Het is niet nodig om 5-HTP apart in te nemen zoals bij tryptofaan.
Plantenextracten die de serotonine-spiegel op een natuurlijke manier verhogen:
 • Geelwortel (Curcuma longa) curcumine een stof uit curcuma longa verdwijnt snel uit de bloedcirculatie, maar kan wel gemakkelijk de bloedhersenbarrière passeren en kan in de hersenen in een relatief lage concentratie werkzaam zijn. Curcumine remt het enzym monoamineoxidase (MAO) en verhoogt de activiteit van serotonine, noradrenaline en dopamine in de hersenen.
 • Mucuna pruriens (L-dopa) bevat veel bio-actieve stoffen die onder andere de neurotransmitters dopamine, serotonine, noradrenaline stimuleren.
 • Rhodiola werkt ondersteunend op de geestelijke en lichamelijke gezondheid en is voornamelijk een gevolg van de beschermende invloed op neurotransmitters in de hersenen, zoals serotonine en dopamine.
 • Saffraan remt de heropname van serotonine, norepinephrine en dopamine. Het eerste effect treedt binnen een week op, het maximaal effect is er na ongeveer 6 weken.
De werking van neurotransmitters:
Het beheersen van de seksuele drang tot het oproepen van verlangens. Het beïnvloeden van emoties en energieniveaus. Het beïnvloeden van het denkvermogen en het geheugen. Individuele neurotransmitters hebben een unieke werking, die soms tegenovergesteld is aan die van andere neurotransmitters. De werking die opgeroepen wordt, hangt af van de neurotransmitters die erbij betrokken is. We kunnen heel veel doen om de optimale neurotransmitter-spiegel te bereiken en het zenuwstelsel op topniveau te houden. In grote lijnen heeft dat alles te maken met de principes van een goede gezondheid (vooral eten en bewegen).

Serotonine:
Serotonine is een tegenhanger van dopamine. Als stress, zorgen en angsten slapeloze nachten tot gevolg hebben, als u te moe of te neerslachtig bent, dan kan serotonine te hulp schieten. Serotonine bestrijdt neerslachtigheid, angst en zorgt dat u zich veilig en tevreden voelt. Het zorgt voor nog meer ontspanning samen met de mogelijkheid om de zo noodzakelijke slaap te krijgen, maar als slaap geen probleem is, dan is serotonine niet het antwoordt en moet u koolhydraat rijk eten juist vermijden. Serotonine werkt veel trager en regelmatiger dan dopamine. Het effect van dopamine is direct, onmiddellijk en stimulerend. Dopamine is echter niet altijd actief. In tegenstelling tot de stootsgewijze afgifte van dopamine, is de uitstoot van serotonine regelmatig, traag en ritmisch. Serotonine is zelfregulerend, het reguleert niet alleen de dopamine-spiegel, maar ook het eigen niveau en stoot wat meer of wat minder uit naar gelang dat nodig is. Ook al werkt serotonine vaak tegengesteld aan dopamine, het is ook nodig voor een actief seksleven. Net als dopamine zorgt serotonine ervoor dat we ons goed voelen, maar op een andere manier. De werking van serotonine kan in 4 verschillende begrippen worden gevangen: serotonine is kalmerend, slaapverwekkend en zorgt voor een beschut en zeker gevoel. Serotonine tempert normaal gesproken de agressieve seksuele aandrang en elke seksuele buitensporigheid die door dopamine wordt opgewekt. Serotonine is echter een ingewikkelde neurotransmitter, heeft verschillende receptoren, waarvan sommige seks temperen en andere, onder bepaalde chemische omstandigheden, de seksuele activiteit juist direct prikkelen.

Serotonine versterkt de seksualiteit voornamelijk op diverse manieren:
 • Speelt een cruciale rol in het beheersen van negatieve emoties en het wegnemen van stress en angst die de seksuele prikkeling kunnen beïnvloeden.
 • $Bevordert seksuele gevoeligheid.
 • Zorgt voor optimisme en andere positieve gemoedstoestanden die bijdragen tot warmte en intimiteit.
 • Gaat neerslachtigheid tegen.
 • Helpt voortijdige ejaculatie te voorkomen, door het orgasme uit te stellen.
 • Bevordert het selectief kiezen van een sekspartner en maakt impulsieve seksuele prikkeling onbelangrijk.
 • Over het algemeen zal weinig serotonine de seksualiteit tegengesteld beïnvloeden, voornamelijk door het stimuleren van negatieve gevoelens.Er is één positief effect: uitzonderlijk weinig serotonine vergroot de seksuele gevoeligheid. Zowel mannen als vrouwen met een lage serotonine-spiegel bereiken sneller een orgasme.
 • Een verminderde serotonine-spiegel kan asociaal gedrag veroorzaken. Door serotonine kan men onder andere boosheid en agressie onder controle houden.
 • Weinig serotonine maakt het moeilijk om emotionele remmingen op te leggen.
 • Gebrek aan serotonine kan ertoe leiden dat men zich nooit verzadigd voelt, waardoor we ons kunnen overeten.
Symptomen bij een te laag serotonine-spiegel:

 • Gevoelens van onlust.
 • Angst.
 • Prikkelbaarheid.
 • Woede.
 • Rusteloosheid.
 • Slapeloosheid.
 • Gespannen borsten.
 • Verschijnselen van het premenstrueel syndroom (PMS) bij vrouwen, ook als ze geen PMS hebben.
 • Trage en/of verminderde urinestroom.
 • Verlaagde lichaamstemperatuur.
 • Diarree.
 • Geïrriteerde darmen.
 • Hartkloppingen.
 • Verhoogde bloeddruk.
 • Onbedwingbaar verlangen naar koolhydraten.
 • Onbedwingbaar verlangen naar alcohol, nicotine, Cafeïne,...
Symptomen bij een te hoog serotonine-spiegel:
 • Kan tijdelijk de seksuele reactie vergroten. Soms neemt serotonine stress en angst weg, waardoor de seksuele reactie kan toenemen. Het lichaam past zich echter snel aan een grotere hoeveelheid serotonine-spiegel aan en dan komt de angst terug.
 • Voorkomt een vroegtijdige ejaculatie. Een hoge serotonine-spiegel stelt het orgasme uit en kan daardoor vroegtijdig ejaculatie voorkomen.
 • Een hoge serotonine-spiegel kan zo kalmerend werken dat het invloed heeft op de algehele stimulering.
 • Vlakt de emotionele reactie af, hoewel een hoge serotonine-spiegel sommige mensen licht euforisch maakt, worden andere er emotioneel door bedwelmd.  Deze emotionele afvlakking kan mensen met een ernstige depressie helpen, maar haalt tevens ook de spirit uit het leven.
Een lage serotonine-spiegel vergroot de eetlust en doet ons snakken naar dingen die de serotonine-spiegel kunnen verhogen, zoals suiker, alcohol, brood, pasta, chips,... De combinatie van verhoogde eetlust, zin in suiker, alcohol en zetmeelrijk voedsel is de manier om dikker te worden. Verlangen naar suiker en toenemend gewicht zal vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen, omdat oestrogenen invloed hebben op de serotonine-spiegel. Een dalende oestrogenenspiegel zou een verlaagde serotonine-spiegel kunnen veroorzaken, waardoor de eetlust en de drang naar suiker en koolhydraten aangewakkerd worden. Serotonine is samen met het aminozuur tryptofaan, een uitgangsstof van melatonine, een hormoon dat de interne klok van het lichaam regelt en invloed uitoefent op het slaappatroon. Een lage serotonine-spiegel kan het inslapen bemoeilijken zo niet onmogelijk maken. Door uitzonderlijke gewichtstoename wordt de serotonine-spiegel verhoogd. Onnodig te zeggen dat er gezondere manieren zijn om de serotonine te verhogen. Doe wat je prettig vind, dat alleen al doet de serotonine-spiegel stijgen. Serotonine houdt verband met insuline, een hormoon dat het lichaam helpt suiker te verbruiken. Diabetes is een aandoening waarbij er onvoldoende insuline is of waarbij het lichaam die niet juist gebruikt, waardoor gewichtstoename kan ontstaan. Dat op zijn beurt doet de serotonine-spiegel stijgen. Daardoor ontstaat een vicieuze cirkel, omdat zwaarlijvigheid op zich de serotonine-spiegel verhoogt, soms zo ver dat er lusteloosheid ontstaat.

Zie ook:
Angst
Depressie
Dopamine
Endorfinen
Fibromyalgie
Noradrenaline
Pijn
Slaapproblemen
Stress

Spruw (mondinfectie door candida albicans)

Natuurlijke middelen die ondersteunend werken bij spruw:
Spruw is een mondinfecties dat veroorzaakt wordt door het candida albicans. Dit is zichtbaar als een witte laag binnen in de mond, vooral op de tong en/of binnenkant van de kaken. Men wordt sneller getroffen door spruw als er onvoldoende speeksel wordt geproduceerd, het dragen van een vals gebit of prothese in de mond en wie lijdt aan het aids-virus.

Candida is een gist dat zich natuurlijk ontwikkelt in de mond, de spijsverteringskanalen en geslachtsorganen. De groei van candida wordt gecontroleerd door bacteriën (zoals darmflora). Door bijvoorbeeld een antibioticakuur of wanneer de weerstand van het lichaam tegen infecties verzwakt is kan candida gaan woekeren. Candida kan zich ook vermenigvuldigen door hormonale veranderingen.


Zie ook:
Adem (slecht ruikend)
Aften
Anus (aandoeningen van de)
Candida-infectie
Darmflora (verstoorde)
Darminfecties
Huidinfecties
Immuunsysteem
Infecties (ontstekingen)
Koortslip
Mondslijmvliesontsteking (stomatitis)
Tandvleesontsteking
Vaginale candida-infectie
Vaginale infecties
Verhoogde doorlaatbaarheid van de darm
Voedselallergie

Zwakke lever, leverinsufficiëntie, leverfalen

Voedingssupplementen die ondersteunend helpen bij een zwakke lever:
 • BCAA acuut leverfalen gaat gepaard met lage niveaus van BCAA’s en hoge spiegels van aromatische aminozuren en methionine in de bloedcirculatie. Deze veranderingen in aminozuurstofwisseling spelen een belangrijke rol in de pathogenese van veel complicaties van levercirrose. Wanneer als gevolg daarvan acute hepatische encefalopathie optreedt, moeten BCAA’s door inspuiting worden toegediend.
Plantenextracten die ondersteunend helpen bij een zwakke lever:
 • Artisjok stimuleert de algemene leverfunctie, beschermd en hersteld de levercellen, ondersteunt de leverreiniging en werkt ontgiftend.
 • Boldo bevordert de leverfunctie en beschermt de levercellen.
 • Kalmegh beschermt de lever (beter dan silymarine uit mariadistel), beschermt tegen toxines en helpt vrije radicalen te neutraliseren.
 • Mariadistel bevat de inhoudsstof silymarine dat leverschade voorkomt door toxische inwerking en gaat acute, chronische leveraandoeningen tegen.
 • Rozemarijn beschermt de levercellen, ondersteunt de leverfunctie, bevordert het ontgiften van de lever.
 • Schisandra beschermt tegen leverschade, bevordert de leverwerking en bevordert het herstel van levercellen.
De lever is een belangrijk orgaan dat bloed reinigt, dat ervoor zorgt dat we voedingsstoffen uit de darm kunnen opnemen, voor de aanmaak van nuttige stoffen, zoals eiwitten voor de bloedstolling en maakt giftige stoffen onschadelijk en ruimt hij afvalstoffen op. Een verminderde werking (leverfalen) kan veroorzaakt worden door beschadiging van het leverweefsel. Er ontstaat dan een verstoring van de leverfuncties. Leverfalen kan plotseling ontstaan (acuut leverfalen) of zich over langere tijd ontwikkelen (chronisch leverfalen).

Oorzaken:
 • leverontsteking door een virus (virushepatitis ).
 • Door alcohol (alcoholhepatitis) of een auto-immuunreactie (auto-immuunhepatitis).
 • Leverbeschadiging door medicijnen en/of giftige stoffen (toxische leverziekte).
 • Een hoge dosis paracetamol kan tot acuut leverfalen leiden.
 • Levercirrose.
 • Afsterven van leverweefsel (leverinfarct).
 • Kkwaadaardige gezwellen in de lever.
 • Stofwisselingsziekten (bijvoorbeeld de ziekte van Wilson.
 • HELLP-syndroom (Hemolysis Elevated Liver enzymes and Low Platelets (hemolyse, verhoogde leverenzymen, en weinig bloedplaatjes). Dit staat voor een afbraak van rode bloedcellen, een gestoorde leverfunctie en een tekort aan bloedplaatjes.) tijdens de zwangerschap.
Symptomen:
 • Verminderde eetlust.
 • Misselijkheid en braken.
 • Algehele zwakte.
 • Gewichtsverlies.
 • Apathie.
 • Sufheid.
 • Verwardheid.
 • Risico op epileptische aanvallen (stuipen) of in coma raken.
 • Daarnaast is er meestal sprake van geelzucht, een gele verkleuring van de huid en het oogwit door ophoping van bilirubine in het bloed.
 • Door de verminderde aanmaak van eiwitten zoals albumine kan vochtophoping in de buik (ascites) of benen (oedeem) ontstaan.
 • Er kunnen gemakkelijk bloedingen optreden door een tekort aan eiwitten die nodig zijn bij de bloedstolling.
 • Bij levercirrose kunnen er tekenen zijn van een verhoogde druk in de bloedvaten van de lever (portale hypertensie). Dit geeft een vergrote milt, uitzetting van de aders rond de navel en spatadervorming in slokdarm en maag.

Zie ook:

Levercirrose

Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij levercirrose:
 • Glutathion bij levercirrose of leverschade door alcoholgebruik is de concentratie glutathion in plasma en erytrocyten abnormaal laag en is de aanwezige glutathion vrijwel uitsluitend in geoxideerde vorm aanwezig. Bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld paracetamol) kunnen de hoeveelheid glutathion in de lever drastisch verlagen.
 • NAC hoge doseringen worden toegepast als tegengif om leverbeschadiging te voorkomen bij een overdosis paracetamol. NAC levert de cysteïne die nodig is voor het herstellen van de normale concentraties glutahion.
Plantenextracten die ondersteunend werken bij levercirrose:
 • Mariadistel bevat de inhoudsstof silymarine dat uit verscheidene onderzoeken bewezen is te helpen bij levercirrose, na 1 maand inname (per dag 420 mg silymarine) herstelde de lever zich, de resultaten werden bevestigd door een biopsie (het wegsnijden en onderzoeken van een klein stukje weefsel om te kijken of er sprake is van ziekte). De behandeling was het meest effectief bij patiënten met levercirrose door alcoholmisbruik.
Levercirrose is een aandoening waarbij levercellen geleidelijk worden vervangen door littekenweefsel. Levercirrose is een onomkeerbare aandoening en wordt gekenmerkt door een verharding van het weefsel dat de lever vormt. Ter compensatie gaan de resterende gezonde cellen zich chaotisch vermeerderen en vormen ze kleine bolvormige structuren (knobbeltjes en deuken), deze blokkeren de bloedcirculatie in de lever. Doordat de levercellen slecht worden doorbloed, kunnen ze moeilijk werken.

Oorzaken:
 • Langdurig en overmatig alcoholgebruik.
 • Chronische virale hepatitis (hepatitis B en C).
 • Auto-immuun chronische agressieve hepatitis.
 • Stofwisselingsziekten (ziekte van Wilson).
 • Chronische obstructie van de galwegen.
 • Mucoviscidose (taaislijmziekte).
 • Leverstuwing (decompensatio cordis).
Symptomen:
 • Vermoeidheid, algehele zwakte, verminderde eetlust, misselijkheid en braken.
 • Vaak is er gewichtsverlies.
 • Er kan sprake zijn van geelzucht (gele verkleuring van huid en slijmvliezen), jeuk, ontkleurde ontlasting en donkere urine.
 • Mannen verliezen hun lichaamsbeharing en krijgen last van borstvorming (gynaecomastie) en van het slinken van de zaadballen.
 • Vrouwen gaan onregelmatig menstrueren en krijgen kleinere borsten.
 • Ook kan er leverfalen zijn en van een verhoogde druk in de levervaten (portale hypertensie).