Mariadistel

Silymarine en silybine (mariadistel) hebben een beschermende werking op de lever en zijn krachtige antioxidanten.
Latijnse naam: Silybum marianum
Andere namen: Onzelievevrouwedistel, bonte distel, melkdistel, silymarine, St. Mary's thistle
Ondersteunende werking van mariadistel bij volgende aandoeningen:
 • Alcoholisme: 3 x per dag 140 mg silymarine gedurende 4 tot 8 weken treedt er een sterke normalisatie op in de waarden van de leverenzymen. Deze stijgen als schade aan de lever optreedt. Toegenomen waarden vormen een indicatie voor de ernst van de leverschade. Vermoeidheid, gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken door overmatig gebruik van alcoholisme verminderen sterk.
 • Geelzucht: mariadistel helpt ondersteunend bij het voorkomen van leverschade door toxische inwerking, acute en chronische leveraandoeningen.
 • Hepatitis (leverontsteking): silymarine helpt leverschade door toxische inwerking, acute en chronische leveraandoeningen te voorkomen. Silymarine helpt ondersteunend bij virale leverontsteking, geelzucht, chronische alcoholische hepatitis, ontoereikende functie van de lever, levercirrose veroorzaakt door alcohol, levercirrose bij diabetische patiënten, leververvetting, leverzwelling, galblaasontsteking, galkolieken en voedselvergiftiging.
 • Levercirrose: uit verscheidene onderzoeken is bewezen dat silymarine helpt bij levercirrose, na 1 maand inname (per dag 420 mg silymarine) herstelde de lever zich, de resultaten werden bevestigd door een biopsie (het wegsnijden en onderzoeken van een klein stukje weefsel om te kijken of er sprake is van ziekte). De behandeling was het meest effectief bij patiënten met levercirrose door alcoholmisbruik.
 • Leverontgiften: silymarine helpt effectief bij leverschade, door overmatig gebruik van alcohol en medicijnen. De symptomen van alcoholisme, vermoeidheid, gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken verminderen. Gewichtsverlies door alcoholmisbruik, wordt omgekeerd door een toename in gewicht. 
 • Metabool syndroom: silymarine heeft een positieve werking op de lever, stimuleert de groei van nieuwe en gezonde levercellen en is een belangrijke antioxidant. Mariadistel speelt een belangrijke rol bij het reguleren van het glucosegehalte, blokkeert de giftige effecten van glucose op de nieren, verbetert de insulineresistentie en speelt een belangrijke rol bij de controle van glucose in de lever.
 • Ontgiften: ondersteund en ontgift de lever.
 • Psoriasis: het gebruik van silymarine gestandaardiseerd op minimaal 70 % is onderzocht, bij een groot aantal aandoeningen ontstaan door een slecht werkende lever, zoals in sommige gevallen psoriasis. In toenemende mate wordt silymarine als ondersteunende medicatie gegeven bij toxische schade aan lever tengevolge van leverontstekingen en levercirrose.
 • Voedselvergiftiging: mariadistel bevat de actieve inhoudsstof silymarine dat leverschade door toxische inwerking door een voedselvergiftiging kan voorkomen.
 • Zwakke lever (leverinsufficiëntie, leverfalen): silymarine voorkomt leverschade door toxische inwerking en gaat acute, chronische leveraandoeningen tegen.

Dosering:
 • Mariadistel extract gestandaardiseerd op 80 % silymarine: 1 tot 3 x per dag, tussen de 80 tot 200 mg.
Gebruikte delen:
 • De vruchten of de zaden, uit de gedroogde en leeg geklopte zaadhoofden, zonder de vruchtpluis.
  Waarschuwingen:
  • Gebruik van het extract tijdens de zwangerschap en/ of lactatieperiode wordt meestal uit voorzorg ontraden. Sommige auteurs melden dat het extract dermate veilig is dat het extract ook tijdens de zwangerschap en/ of lactatieperiode gebruikt kan worden.
  • Gestandaardiseerde zaadextracten van Silybum marianum worden over het algemeen goed verdragen. Zeer zelden is melding gemaakt van een mild laxerende werking. Tot voor enkele jaren geleden schreven sommige auteurs aan de mariadistel een bloeddrukverhogende werking toe op grond van de aanwezige tyramine. Onderzoek heeft deze (bij)werking niet bevestigd.