Alfaliponzuur

R-alfaliponzuur is essentieel voor de cellulaire energieproductie. Alfaliponzuur is een krachtige, breedspectrum antioxidant die vrije radicalen elimineert: passeert gemakkelijk de bloed-hersenbarrière, is oplosbaar in water en vet. Alfaliponzuur komt in 2 vormen voor. De natuurlijke, lichaamseigen R-vorm en de synthetische S-vorm. R-alfaliponzuur is een vrij instabiele stof en is temperatuurgevoelig, daarom is R-alfaliponzuur in de vorm van natrium-R-lipoaat (de natuurlijke en gestabiliseerde vorm van alfaliponzuur) aan te bevelen. Natrium-R-lipoaat kent deze problemen niet en is daarmee de beste en meest werkzame vorm om in een supplement te gebruiken.
Ondersteunende werking van alfaliponzuur bij de volgende aandoeningen:
 • Aderverkalking: uit onderzoek blijkt dat alfaliponzuur het totaal cholesterolgehalte met 40 % en het LDL-cholesterolgehalte met 42 % kan verminderen en zo het ontstaan van aderverkalking kan vertragen.
 • Beroerte: alfaliponzuur kan de totale cholesterolgehalte met 40 % en het LDL-cholesterolgehalte met 42 % doen verminderen. Daarnaast is alfaliponzuur in gereduceerde vorm (DHLA) in staat om de reperfusieschade zoals in de hersenen optreedt na een beroerte of  in hartweefsel na een hartaanval te beperken. 
 • Cholesterol (slechte): alfaliponzuur kan de LDL-cholesterolgehalte (slechte cholesterol) sterk verminderen.
 • Diabetes: alfaliponzuur is in staat de suikerverbrandingscapaciteit van insuline te verhogen en insulineresistentie te verminderen. Ook bij type-I diabetes blijkt alfaliponzuur een belangrijke rol te spelen.
 • Glaucoom: alfaliponzuur een maand lang 150 mg alfaliponzuur per dag of 2 maanden lang 75 mg alfaliponzuur per dag kon bij 45 patiënten met glaucoom een verbetering (ten opzichte van de controlegroep) bewerkstelligen, zowel in biochemische parameters als in gezichtsfuncties, met de duidelijkste verbetering in de groep die de hoogste dosis alfaliponzuur ontving.
 • Ischias (heupjicht): alfaliponzuur heeft antioxidatieve eigenschappen die een mogelijke bijdrage levert aan het herstel van de zenuwfuncties en vermindering van zenuwpijn.  Daarnaast kan alfaliponzuur zorgen voor een verminderde behoefte aan pijnstillers.
 • Leverontgifting
 • Lipiden (slechte vertering van vetten)
 • Metabool syndroom
 • Ontgiften: alfaliponzuur is in staat om zware metalen te binden en wordt al geruime tijd ingezet bij de behandeling van zware-metalenvergiftiging door bijvoorbeeld kwik-, cadmium- of arsenicumverbindingen.
 • Ziekte van Alzheimer: alfaliponzuur is één van de weinige antioxidanten die zeer gemakkelijk de bloed-hersenbarrière kan passeren. Vanwege de zware-metalen chelerende werking van alfaliponzuur kan het daarnaast ook zijn dat alfaliponzuur een toxische stressfactor voor de zenuwen wegneemt. 
 • Ziekte van Parkinson
Dosering:
 • Voor algemene antioxidantbescherming is 100 mg per dag toereikend.
 • In de therapie van diabetes en HIV-infectie worden meestal hogere doses gebruikt, variërend tussen 300 en 600 mg per dag, bij de maaltijd ingenomen.
 • Na orale inname wordt alfa-liponzuur snel en volledig geabsorbeerd, getransporteerd naar de weefsels en opgenomen door de cellen, waar een groot gedeelte snel wordt omgezet in de gereduceerde vorm van alfa-liponzuur: dihydro-liponzuur (DHLA).
Synergisme (versterkt de werking van alfaliponzuur):
 • Wanneer het met name gaat om verhoging van de glutathioniveaus, wordt aangeraden de behandeling te combineren met NAC en L-Glutamine.
 • Wanneer ook leverbescherming nodig is, kan combinatie met Sylibum marianum of Curcuma longa extract geïndiceerd zijn.
 • Als alfa-liponzuur met name vanwege de antioxidatieve werking wordt ingezet, kunnen lage doses vitamine Evitamine Cco-enzym Q10 en NAC ondersteunend werken.
 • Alfa-liponzuur gaat dan, vanwege de regeneratieve werking, zeer spaarzaam met deze antioxidanten om. De binding van zware metalen door alfa-liponzuur kan worden ondersteund door bijvoorbeeld chlorella.
 • Als basissuppletie raden wij naast alfa-liponzuur een basissuppletie van een goede multi-vitaminenomega-3-vetzuren en vitamine C aan.
Waarschuwing:
 • Vermijd gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding (vanwege onvoldoende gegevens).
 • Alfa-liponzuur moet niet in hoge doseringen worden gegeven aan patiënten bij wie (zware) thiaminedeficiëntie wordt vermoed, tenzij voorafgaand aan de behandeling ook thiamine wordt gegeven.